På vores skole skal der være arbejdsro og god orden, sådan at skolen bliver
et trygt og rart sted at være og lære for alle.
 
                                           HUSK
 
  • AT VISE HENSYN TIL HINANDEN
  • AT TALE ORDENTLIGT TIL HINANDEN
 
 
I frikvartererne kan der alt efter årstid, vejrforhold m.m. være både udeordning og
indeordning.
 
Det vil typisk være forskelligt for skolens forskellige afdelinger, idet behovene for børn i
indskolingen og på mellemtrinet naturligvis er forskellige.
 
 
                                               Tilsyn
 
Der udøves tilsyn i alle frikvarterer af gårdvangter og gangvagter.
 
 
                                             Spisning
 
I indskolingen afsættes der tid til spisning under opsyn af læreren.
 
 
                                      Færdsel på skolen
 
"Løb" udendørs - "gå" indendørs, hvilket betyder, at leg som boldspil og lign. foregår i
skolegården eller på boldbanerne.