Dannelundeafdelingen er en afdeling med klasser fra 0. – 6. kl. Den ligger i dejlige grønne omgivelser med fine legepladser og boldbaner. Vi arbejder tæt sammen med USFO, som har børn i alderen 3-13 år.  Dette giver et trygt miljø for børnene, hvor alle kender alle.
I indskolingen arbejder lærere og pædagoger tæt sammen om klasserne. I et bånd på 6 timer om ugen, har lærere og pædagoger fælles timer i indskolingen. I disse "bloktimer" arbejdes på tværs af klasserne med skiftende emner og temaer. (se nedenfor)
På alle klassetrin lægger vi vægt på både faglighed og et godt undervisningsmiljø.