Målsætning for Dannelunde Skole.

 

·        Skolens undervisning skal være en meningsfyldt helhed, hvor der stilles indlæringsmæssige krav til samtlige elever, og være organiseret således, at den med udgangspunkt i fællesskabet bygger på elevens egenaktivitet og selvstændige udforskning.

 

·        Skolen skal i det daglige samvær bevare og udvikle menneskelige værdier som indlevelse, kreativitet, nysgerrighed og ansvarlighed.

Det daglige arbejde skal være præget af åbenhed og tillid i et forpligtende samarbejde.

 

·        Skolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen.

 

·        Skole/hjem samarbejdet skal foregå i en ligeværdig dialog, der bygger på et højt informationsniveau, gensidig tillid og fælles ansvar for elevens udvikling.

 

·        Skolen tilstræber kvalitet i sammenhængen mellem undervisnings- og skolefritidsordning.

 

 

 

  

Målsætning for læsning i indskolingen.
 
 
 
 
Læseindlæring i indskolingen.
Praksisbeskrivelse
 
Fokus på:
                 Differentiering
                  Individualitet.
                 Afveksling
                 Læringsstile
                 Fleksibilitet
                 Testning
                 Evaluering
                 Samarbejde
 
 
I 4 dansklektioner pr. uge tildeles 1. og 2. kl. en ekstra dansklærer. Denne benævnes læselærer. Læsevejlederen er den ene af disse. Den anden er en erfaren dansklærer i indskolingen.
Resurseforbruget er 8 timer pr. uge, disse tages fra specialcentret.
 
Læsevejlederen er tovholder i gruppen, som består af dansklærerne i 1. og 2. kl., de 2 læselærere og sidst på året også børnehaveklasseleder.
 
Timerne placeres optimalt mandag - torsdag.
 
 
 
Eksempelvis:
 

 

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
 
 
 
 
 
Læsning
 
 
Læsning
 
 
Læsning
Læsning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • I disse lektioner betragtes 0. – 2. kl. som en stor indskolingsklasse.
 • Der laves 4 hold, hvorpå der undervises på forskellige niveauer.
 • Eleverne fra 0. kl. kommer med efterhånden, som de er klar til det.
 • Eleverne testes og inddeles på hold, efter hvilket Lix-tal de læser.
 • Laveste niveau arbejder med bogstaver og lyde, derefter stigende sværhedsgrad.
 • Eleverne testes ved slutningen af hvert semester, og der holdes evalueringsmøde i gruppen.
 • På mødet laves nye holddelinger.
 • Hvis en elev pludselig får stor fremgang, flyttes vedkommende til et højere niveau, der ventes ikke på evalueringsmødet.
 • Eleverne inddrages ved samtaler om standpunkt og kender lix-tallene. Dette er motiverende.
 • Evt. bytter lærerne hold for at skabe dynamik og energi i grupperne.
 • Til testningen bruges et redskab, som vi benævner ”Læsemåleren”. Den er udarbejdet af læsevejlederen.
 • På holdene arbejdes fælles med at lære læsestrategier, men læreren læser også individuelt med eleverne.
 • I maj testes eleverne med de standardiserede prøver OS 64 og OS 120.

  På forældremøderne orienteres om ordningen.

   
   
   
   
    
  Beskrivelser og mål for læsehold  0. - 2. klasse.
   
   
  Hold 1:
  Bogstavskrivning, 120 ord som ordbilleder (et fastlagt antal), bogstavkendskab (de 3 alfabeter) og sproglig opmærksomhed.
  Læsestrategier: se på billeder – sige første lyd – gætte.
  Bøger: lix 0 – 3.
   
  Mål:  -    kunne de 3 alfabeter

  mestre de 3 læsestrategier.

  • kunne lydere korte lydrette ord
  • kunne et fastlagt antal af de 120 ord
  • selvstændigt læse lix 3.
    
   Hold 2:
   Lydering (analyse/syntese), et fastlagt antal af de 120 ord, skriftlig opgaveløsning
   Læsestrategier: lydere – dele ord – giver det mening – gå tilbage – læs igen.
   Bøger: lix 3 – 6.
    
   Mål:  -    kunne et fastlagt antal af de 120 ord
   • kunne benytte sig af de gennemgåede læsestrategier
   • selvstændigt lave små skriftlige opgaver
   • selvstændigt læse lix 6.
     
    Hold 3:
    Sammensatte ord, lave ord af lange ord, videreudvikle de skriftlige opgaver, 120 ord (udvalgte) og sætningsskrivning på tavlen.
    Arbejde videre med ovennævnte læsestrategier.
    Nye læsestrategier: se efter endelser (f.eks. e – er), lydfølgeregler (kort eller lang vokal),
     
    Mål:  -    skrive en sammenhængende historie
    • kunne anvende de indlærte læsestrategier
    • selvstændigt læse lix 10.
      
     Hold 4:
     Lydfølgeregler (kort eller lang vokal) staveregler, skriftlig opgaveløsning.
     Arbejde videre med ovennævnte læsestrategier samt se efter kineserlyde,
      
     Mål:   -   kunne formulere sig skriftligt om det læste (f.eks. boganmeldelse)
     • kunne genfortælle (mundtligt – skriftligt)
     • læseforståelse (faglig læsning og indholdslæsning)
     • kunne de 120 ord
     • selvstændigt læse lix 15.
       
      Først når eleverne behersker målene, kan de rykke op på næste hold!